طراحی بیلبورد Billboard

بیلبورد همان تابلو تبلیغاتی بزرگی است که در کنار اتوبان و جاده به معرض دید گذاشته می شود. بزرگی بیش از حد بیلبورد باعث جلب توجه عابران و رانندگان نمیشود بلکه پیام و طرح گرافیکی آن است که میتواند مجذوب کننده و تاثیرگذار باشد.
چند نکته مهم و قابل توجه :
 • به خاطر داشته باشید همواره محصول باید در بیلبورد به صورت واضح نمایش داده شود.
 • با توجه به زمان مشاهده بیلبورد (بین 4 تا 6 ثانیه) میتوان بین 8 تا 10 کلمه در آن استفاده کرد تا حتی افرادی که کمی سریع رانندگی میکنند توانایی خواندن متن را داشته باشند.
 • از فونت ضخیم در بیلبورد استفاده کنید و از به کار بردن فونت های خیلی فانتزی و ناخوانا که بیننده را دچار مشکل سازد پرهیز کنید.
 • از تصاویر خیره کننده و به قابل درک همگان استفاده کنید.
 • ترکیب رنگ و حتی تضاد نیز میتواند موجب توجه بیشتر شود. رنگ های زرد و قرمز ترکیب مناسبتری برای بیلبرد هستند از رنگ زرد در کنار مشکی میتوان تاثیر بیشتری گرفت. تفاوت رنگ زمینه و متن بر خوانا بودن کلمات و جلب توجه تاثیر گذار است . از به کار بردن رنگ های نزدیک به هم مانند ترکیب قرمز و نارنجی یا سبز و آبی خودداری کنید.
 • یک بیلبورد باید در عین سادگی جذابیت زیادی برای جلب توجه داشته باشد.
 • پیام اصلی بیلبورد را انتخاب کنید و با حذف هر مورد اضافه و ساده کردن طرح، پیام به راحتی انتقال پیدا میکند و در ذهن بیننده باقی خواهد ماند.

اجزاء تشکیل دهنده بیلبورد تبلیغاتی :

 • ✔فونداسیون
 • ✔پایه
 • ✔صفحه نمایش آگهی
 • ✔سیتم نور پردازی
 • ✔راهرو ها و نردبان های تعویض رویه
 • ✔کلیپس و سپری
 • ✔رویه تابلو
 • ✔آگهی(طرح گرافیکی)
 • ✔بخش فرابیلبورد و حجم
طراحی بیلبورد

نمونه کار ها

طراحی بیلبورد,قیمت طراحی بیلبورد,طراحی بیلبورد خلاقانه,طراحی و اجرای بیلبورد,تبلیغات محیطی
طراحی بیلبورد,قیمت طراحی بیلبورد,طراحی بیلبورد خلاقانه,طراحی و اجرای بیلبورد,تبلیغات محیطی
طراحی بیلبورد,قیمت طراحی بیلبورد,طراحی بیلبورد خلاقانه,طراحی و اجرای بیلبورد,تبلیغات محیطی
طراحی بیلبورد,قیمت طراحی بیلبورد,طراحی بیلبورد خلاقانه,طراحی و اجرای بیلبورد,تبلیغات محیطی
طراحی بیلبورد,قیمت طراحی بیلبورد,طراحی بیلبورد خلاقانه,طراحی و اجرای بیلبورد,تبلیغات محیطی
طراحی بیلبورد,قیمت طراحی بیلبورد,طراحی بیلبورد خلاقانه,طراحی و اجرای بیلبورد,تبلیغات محیطی
طراحی بیلبورد,قیمت طراحی بیلبورد,طراحی بیلبورد خلاقانه,طراحی و اجرای بیلبورد,تبلیغات محیطی
طراحی بیلبورد,قیمت طراحی بیلبورد,طراحی بیلبورد خلاقانه,طراحی و اجرای بیلبورد,تبلیغات محیطی