طراحی کاتالوگ,چاپ کاتالوگ,طراحی سی دی مالتی مدیا,طراحی وب سایت,طراحی و چاپ

مطالب و خدمات آموزشی


در این بخش میتوانید از مطالب افراگرافیک در زمینه انجام طراحی و چاپ استفاده فرمایید.در این بخش برای مدیریت فیلم ها در پایگاه داده ها چند کلاس اضافه خواهیم کرد. این کلاس ها بخش مدل ASP.NET در برنامه ی MVC خواهند بود...

کلمه ی MVCمخفف model-view-controller می باشد. در حقیقت MVC الگوی ارتقا برنامه هایی است که به خوبی طراحی شده اند، آزمون پذیرند و پشتیبانی آنها آسان است. برنامه هایی که با MVC ساخته می شوند از اجزاء زیر تشکیل شده اند: Models: کلاس هایی هستند که نمایانگر داده های برنامه و با استفاده از منطق اعتبار سنجی امکان کار براساس قوانین تجاری را فراهم میکنند.

کلمه ی MVCمخفف model-view-controller می باشد. در حقیقت MVC الگوی ارتقا برنامه هایی است که به خوبی طراحی شده اند، آزمون پذیرند و پشتیبانی آنها آسان است. برنامه هایی که با MVC ساخته می شوند از اجزاء زیر تشکیل شده اند: Models: کلاس هایی هستند که نمایانگر داده های برنامه و با استفاده از منطق اعتبار سنجی امکان کار براساس قوانین تجاری را فراهم میکنند.

اولین قدم نصب و راه اندازی Visual Studio Express 2013 for web یاVisual studio است. Visual Studio دارای یک محیط پیوسته قابل ارتقا است. همانطور که از برنامه ی ورد مایکروسافت برای ساخت‌ پرونده های خود استفاده می کنید، می توانید از این محیط قابل ارتقا نیز برای ساخت برنامه استفاده کنید...