طراحی کاتالوگ,چاپ کاتالوگ,طراحی سی دی مالتی مدیا,طراحی وب سایت,طراحی و چاپ

مطالب و خدمات آموزشی


در این بخش میتوانید از مطالب افراگرافیک در زمینه انجام طراحی و چاپ استفاده فرمایید.


مشاور تبلیغاتی|مشاوره در تبلیغات|طراحی کمپین تبلیغاتی


مشاور تبلیغاتی|مشاوره در تبلیغات|طراحی کمپین تبلیغاتی

مشاور تبلیغاتی|مشاوره در تبلیغات|طراحی کمپین تبلیغاتی|مشاوره تبلیغاتی در تهران|شرکت مشاوره تبلیغاتی ... اعطای خدمات مشاوره ای به مدیران ارشد در مورد اهداف، بودجه و برنامه های تبلیغاتی کمک در انتخاب و ارزیابی آژانس تبلیغاتی تفکیک فعالیت های تبلیغاتی توسط آژانس تبلیغاتی و توسط مدیر تبلیغات داخل سازمان برنامه ریزی تبلیغات BTL (روابط عمومی، تحقیقات و پیشبرد فروش) طراحی استراتژی تبلیغاتی تعقیب و تحلیل استراتژی بازاریابی و تبلیغاتی رقبا و گزارش به مدیران ارشد پیشنهاد تفکیک بودجه تبلیغاتی به وظایف، رسانه ها و زمینه های گوناگون، حسب ماموریت و شرایط رقابتی تایید...
[ادامه ...]